دانش آموزان مناطق محروم - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
۴۰ هزار بسته لوازم التحریر میان دانش آموزان مناطق محروم  توزیع شد ۰۱ آبان ۱۳۹۸
توسط بنیاد مستضعفان انجام شد

۴۰ هزار بسته لوازم التحریر میان دانش آموزان مناطق محروم توزیع شد

بنیاد مستضعفان در دو هفته ابتدایی سال تحصیلی جدید ۴۰ هزار بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان مناطق کم برخوردار کشور توزیع کرد.