درمان سرطان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
نانوداروی ضد سرطان با کمک یک خیر حوزه سلامت تولید می شود ۰۲ آذر ۱۳۹۸
در پژوهشکده تولید مثل یزد

نانوداروی ضد سرطان با کمک یک خیر حوزه سلامت تولید می شود

یک خیر حوزه سلامت به منظور ساخت یک نانوداروی ضد سرطان با پژوهشکده علوم تولید مثل یزد قرارداد پژوهشی به مبلغ 710 میلیون تومان امضا کرد.