در سال 98 - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
در سال پیش ۱۷۴ هزار فرصت اشتغال برای توانمندسازی مددجویان کمیته امداد ایجاد شد ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
قائم‌مقام کمیته امداد خبر داد:

در سال پیش ۱۷۴ هزار فرصت اشتغال برای توانمندسازی مددجویان کمیته امداد ایجاد شد

ایجاد ۱۷۴ هزار فرصت شغلی برای توانمندسازی مددجویان توسط کمیته امداد در سال ۹۸ خبر ؛ روند توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت با یک فرآیند جدید بازطراحی می‌شود