دستگاه آنژیوگرافی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد منتظر کمک خیرین ۰۴ آبان ۱۳۹۸
لطفا خیرین کمک کنند

بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد منتظر کمک خیرین

رئیس بیمارستان شهید محمد منتظری نجف‌آباد گفت: چنانچه خیرین یک میلیارد تومان دیگر پرداخت کنند می‌توانیم دستگاه آنژیوگرافی را سوار و راه‌اندازی کنیم.