دست مصنوعی هوشمند - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
دست مصنوعی برای حوا / گاندو باز هم قربانی گرفت ۱۹ آبان ۱۳۹۸
فعلا شرایط دست مصنوعی هوشمند وجود ندارد

دست مصنوعی برای حوا / گاندو باز هم قربانی گرفت

حوا دختر بلوچستانی که دست خود را در حمله گاندو از دست داده برای انجام معاینات پزشکی در راستای استفاده از دست مصنوعی، با کمک حامیان مالی اش به تهران آمده است.