دوره‌های آموزش فنی و حرفه ا ی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
اشتغال زایی مددجوی شاهرودی با راه اندازی کارگاه کابینت سازی ۰۳ دی ۱۳۹۸
گفت‌وگو با کارآفرین عرصه صنعت:

اشتغال زایی مددجوی شاهرودی با راه اندازی کارگاه کابینت سازی

رضا، کارآفرین عرصه هنر کابینت سازی با حمایت کمیته امداد، توکل به خدا و کسب مهارت و دانش کارگاه کابینت سازی راه‌اندازی کرده و طعم خودکفایی را چشیده است.