دکتر نمکی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
کارکرد بیمارستان های خیریه با تعرفه خصوصی بی معنی است ۰۶ دی ۱۳۹۸
وزیر بهداشت عنوان کرد؛

کارکرد بیمارستان های خیریه با تعرفه خصوصی بی معنی است

یکی از اعضای مجمع خیرین سلامت را انتخاب کنید تا از طرف بنده در مجامع مختلف از جمله کمیسیون ماده ۲۰ و ستاد تعرفه گذاری شورای عالی بیمه سلامت حضور یابد.