دیدار چهره به چهره - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
سه شنبه های مردمی برای دیدار با مدیرکل کمیته امداد گیلان ۰۳ دی ۱۳۹۸
هر هفته در اداره کل این نهاد در رشت برگزار می شود

سه شنبه های مردمی برای دیدار با مدیرکل کمیته امداد گیلان

به منظور رسیدگی بیشتر و بهتر به مشکلات و خواسته های نیازمندان، ملاقات مردمی مدیرکل کمیته امداد گیلان سه شنبه هر هفته در اداره کل این نهاد در رشت برگزار می شود.