ربع رشیدی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
علم باید مانند دوران موقوفه «ربع رشیدی» به زبان فارسی از ایران منتقل شود ۲۲ آبان ۱۳۹۸
سیدمهدی خاموشی:

علم باید مانند دوران موقوفه «ربع رشیدی» به زبان فارسی از ایران منتقل شود

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود : مثل دوران موقوفه «ربع رشیدی» علم باید از ایران و به زبان فارسی به اروپا و دنیا منتقل شود.

موقوفات ربع رشیدی و قائم مقام فراهانی از بزرگترین وقف‌های کشور ۲۰ آبان ۱۳۹۸
در آیین افتتاح مرکز اجتماعی فرهنگی و قرآنی «افق»

موقوفات ربع رشیدی و قائم مقام فراهانی از بزرگترین وقف‌های کشور

موقوفات ربع رشیدی و قائم مقام فراهانی از بزرگترین وقف‌های کشور است که سهم بسزایی را در عرصه‌های مختلف علوم دینی و اشتغال جوانان ایفا خواهند کرد.