رسانه ها - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
در جنگ رسانه ای هستیم / قلمی که در جهت منافع مردم نیست، حرمت ندارد ۲۴ آذر ۱۳۹۸
محمد حسین صفار هرندی

در جنگ رسانه ای هستیم / قلمی که در جهت منافع مردم نیست، حرمت ندارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قلمی که در مسیر گمراهی باشد، شایسته شکسته شدن است و اگر در جهت خواست صاحبان قدرت و ثروت بچرخد تقدس ندارد، برای قلم حرمت نگه دارید و آن را هر جایی به کار نبرید.