روایت در مورد صدقه - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
مجموعه احادیث معصومین در مورد صدقه ونیکوکاری ۲۴ آبان ۱۳۹۹
یک کار و این همه پاداش...

مجموعه احادیث معصومین در مورد صدقه ونیکوکاری

صدقه از بهترین اعمال و پسندیده ترین کردار ماست.در این مطلب مجموعه احادیث نورانی در مورد صدقه بیان شده است که هرکدام دریایی از معرفت و آگاهی به همراه خواهد داشت.