روحیه خیرین مدرسه ساز - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
افراد جامعه به روحیه‌ای شبیه روحیه خیرین مدرسه ساز نیاز دارند ۰۵ دی ۱۳۹۸
وزیر آموزش و پرورش:

افراد جامعه به روحیه‌ای شبیه روحیه خیرین مدرسه ساز نیاز دارند

وزیر آموزش و پرورش گفت: خیران مدرسه ساز باید به الگویی برای تمامی افراد جامعه تبدیل شوند