روستای نصیرایی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
مدرسه دکتر عباس خالصی در روستای نصیرایی شهرستان میناب به بهره برداری رسید ۱۸ آبان ۱۳۹۸
با حضور معاون نوسازی مدارس هرمزگان و دکتر خالصی

مدرسه دکتر عباس خالصی در روستای نصیرایی شهرستان میناب به بهره برداری رسید

وی افزود : عباس خالصی، خیری که در ساخت مدرسه دکتر عباس خالصی با اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان مشارکت داشته است، عضو جامعه یاوری فرهنگی است.