زنان بدون همسر - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
تسهیلات و برنامه های حمایتی سازمان بهزیستی از زنان بدون همسر ۰۲ تیر ۱۳۹۹
مدیرکل دفتر توانمندسازی زنان و خانواده مطرح کرد؛

تسهیلات و برنامه های حمایتی سازمان بهزیستی از زنان بدون همسر

مدیرکل دفتر توانمندسازی زنان و خانواده سازمان بهزیستی از پوشش بیش از ۷۰ هزار زن دارای همسر متوفی خبر داد و حمایت های اقتصادی و اجتماعی به این زنان را تشریح کرد.