زنان سرپرست خانوار - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
جنبش استادی کشور برای کمک به مشاغل خانگی زنان سرپرست خانوار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
با امضای تفاهم‌نامه میان کمیته امداد و بسیج اساتید انجام شد

جنبش استادی کشور برای کمک به مشاغل خانگی زنان سرپرست خانوار

با امضای تفاهمنامه میان کمیته امداد و سازمان بسیج اساتید کشور کمک های پویش استادی برای رفع مشکلات اشتغال خانگی زنان سرپرست خانوار به کمیته امداد اختصاص یافت

ایجاد ۲۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان از طریق راهبری شغلی ۳۰ مهر ۱۳۹۸
در استان سیستان و بلوچستان

ایجاد ۲۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان از طریق راهبری شغلی

امسال با اجرای طرح راهبری شغلی ۲۰۰ مددجو وارد عرصه اشتغال شدند البته بیشتر کسانی که در جامعه مشکل دارند از قبیل زنان بی سرپرست خودسرپرست و از میان مددجویان کمیته امداد هم در این تعاونی مشغول فعالیت هستند.

۲۴۴۲ پرونده اشتغال برای پرداخت تسهیلات به بانک ها  معرفی شدند ۲۴ مهر ۱۳۹۸
معاون اشتغال و خودکفایی استان تهران خبر داد:

۲۴۴۲ پرونده اشتغال برای پرداخت تسهیلات به بانک ها معرفی شدند

اولویت در پرداخت تسهیلات اشتغال ، مددجویان تحت حمایت هستند که در درجه اول به خود مددجو و سپس به فرزندان آنها و سپس به زنان سرپرست خانوار پرداخت می شود.