زندانیان زن - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
بانوان اردبیلی تاکنون ۶۰۰ میلیون تومان به آزادی زنان زندانی کمک کرده‌اند ۱۰ دی ۱۳۹۸
فریبا محمدلو در جلسه کارگروه بانوان استان اردبیل

بانوان اردبیلی تاکنون ۶۰۰ میلیون تومان به آزادی زنان زندانی کمک کرده‌اند

زنان و دختران استان اردبیل در امر نیکوکاری پیشرو بوده و در چند سال اخیر برای آزادی زنان زندانی غیر عمد مبلغی معادل ۶ میلیارد ریال کمک کرده‌اند.