زندانی دیه - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
کدام استان ها بیشترین آمار آزادی زندانیان غیر عمد در کشور را دارند ؟ ۰۳ آبان ۱۳۹۸
خبر ستاد دیه کل کشور از آمار رهایی زندانیان غیر عمد

کدام استان ها بیشترین آمار آزادی زندانیان غیر عمد در کشور را دارند ؟

از ابتدای سال تعداد 3318 زندانی غیر عمد از حبس رهایی یافتند که در این زمینه برخی استان‌ها به دلیل وسعت،کثرت و جلب حداکثری کمک‌های مردمی آمار شاخص‌تری دارند