زوج سردار زیوبا - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
زوج سردار –  زیوبا ؛ در نزدیکی زوج دی بروین –  داوید سیلوا ۰۲ دی ۱۳۹۸
هفتمین زوج برتر گل‌سازی در فوتبال اروپا

زوج سردار – زیوبا ؛ در نزدیکی زوج دی بروین – داوید سیلوا

در یک بررسی آماری جالب، زوج سردار آزمون و آرتم زیوبا از تیم زنیت سنت پتربورگ روسیه به عنوان هفتمین زوج موفق اروپا در ارسال پاس گل معرفی شدند.