سازمان تبلیغات - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
ظرفیت روحانیون اعزامی سازمان تبلیغات برای ترویج و احیای فرهنگ زکات در کشور ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
رئیس کمیته امداد تاکید کرد:

ظرفیت روحانیون اعزامی سازمان تبلیغات برای ترویج و احیای فرهنگ زکات در کشور

سال گذشته ۶۴۱ میلیارد تومان زکات در سراسر کشور جمع آوری شد که ۸۰ درصد آن صرف امور معیشتی نیازمندان و مابقی در امور زیربنایی و عمرانی مناطق محروم هزینه شد.