سخن بزرگان کارخیر - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
سخن بزرگان نیکوکاری؛رسالتِ هنرِ بتهوون از زبان خودش ۰۷ آبان ۱۳۹۸
برسد به گوش مدعیان هنر

سخن بزرگان نیکوکاری؛رسالتِ هنرِ بتهوون از زبان خودش

در دنیایی که بسیاری هنر را به عنوان تجارت و فقط مسیری برای رسیدن به پول و سرمایه نگاه می کنند؛ این جمله ی نابغه موسیقی دنیا و تعریفی که از رسالت هنر خویش دارد بسیار جالب توجه است.

توصیه های نیکوکارانه چارلی چاپلین ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
انسانیت که مرز ندارد

توصیه های نیکوکارانه چارلی چاپلین

حرف خوب را باید از هرکسی شنید و قبول کرد.چارلی چاپلین از آن دسته هنرمندانی است که ذهنش فقط درگیر تحسین شدن از این و آن نبوده.این چند خط از چارلی چاپلین در مورد نیکوکار بودن قابل توجه است: