سید احسان گتمیریان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
اعلام روش های فعال سازی صدقه پیامکی کمیته امداد برای مشترکان ایرانسل ۲۹ تیر ۱۳۹۹

اعلام روش های فعال سازی صدقه پیامکی کمیته امداد برای مشترکان ایرانسل

مشترکان ایرانسل برای راه اندازی مجدد صدقه پیامکی باید حساب «اعتبار خدمات مبتنی بر محتوا» را برای سیمکارت خود فعال کنند.

دعوت کمیته امداد از نیکوکاران برای فعالسازی مجدد سامانه صدقه پیامکی اپراتور همراه اول ۰۱ تیر ۱۳۹۹
در پی اجرای قوانین جدید خدمات ارزش افزوده ؛

دعوت کمیته امداد از نیکوکاران برای فعالسازی مجدد سامانه صدقه پیامکی اپراتور همراه اول

برای فعال سازی مجدد سامانه صدقه پیامکی ؛ با تغییر قوانین خدمات ارزش افزوده اپراتورهای تلفن همراه سامانه صدقه پیامکی کمیته امداد نیز دچار تغییراتی شده است.