شبکه سازی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
باید در حوزه خیریه شبکه سازی بین المللی صورت گیرد ۱۷ مهر ۱۳۹۸
مشاور معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد

باید در حوزه خیریه شبکه سازی بین المللی صورت گیرد

علیرضا محمدی : وقت آن رسیده است تا بتوانیم با کمک موسسات بین‌المللی و سازمان‌های خیریه داخلی یک شبکه بین‌المللی در حوزه خیر و احسان ایجاد کنیم و زمینه برای خدمت بیشتر به محرومان را فراهم کنیم.