شبکه یک - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
بسیاری از خیریه ها از معافیت های مالیاتی سوء استفاده میکنند ۲۰ مهر ۱۳۹۸
امام خمینی چه نیازی به واردات دارد؟

بسیاری از خیریه ها از معافیت های مالیاتی سوء استفاده میکنند

وی افزود : بسیاری از موسسات خیریه صرفا از اسم موسسه خیریه استفاده می کنند تا مالیات ندهند و کالاهایی را که از خارج کشور وارد کرده اند به فروش برسانند.