شش قلو - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
شش قلوهای کرجی با پویش ایران همدل از طرف کمیته امداد حمایت میشوند ۰۱ شهریور ۱۳۹۹
حمایت از زوج خوشبخت کرجی

شش قلوهای کرجی با پویش ایران همدل از طرف کمیته امداد حمایت میشوند

با حمایت کمیته امداد، هزینه‌های معیشتی شش قلوهای کرجی توسط پویش مردمی ایران همدل تامین می‌شود.