شعر کار خیر - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
شعر نیکوکاری؛غزل حکیمانه شیخ بهایی در مورد نیکوکاری ۰۷ آبان ۱۳۹۸
همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن

شعر نیکوکاری؛غزل حکیمانه شیخ بهایی در مورد نیکوکاری

خوب است که به هر بهانه ای به آنهایی که دوستشان داریم هدیه بدهیم.هدیه همیشه قرار نیست یک شی ارزشمند مادی باشد.هدیه می تواند یک شاخه گل،یک کتاب و یا حتی یک حرف و کلام خوب باشد.برای شما هدیه ای داریم از جنس کلام.کلامی که هم آرامش میبخشد هم معرفت.