شهرک صنعتی بوعلی همدان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
افتتاح نخستین مرکز نیکوکاری صنایع کشور در شهرک صنعتی بوعلی همدان ۰۵ دی ۱۳۹۸
با حضور رئیس کمیته امداد؛

افتتاح نخستین مرکز نیکوکاری صنایع کشور در شهرک صنعتی بوعلی همدان

سید مرتضی بختیاری در سفر به استان همدان، نخستین مرکز نیکوکاری صنایع کشور و همچنین واحد کاریابی شهرک صنعتی بوعلی همدان را افتتاح کرد.