شورای شهر قزوین - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
قزوین از نظر کودکان کار در میانه هرم کشوری است ۲۱ آذر ۱۳۹۸
رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر قزوین:

قزوین از نظر کودکان کار در میانه هرم کشوری است

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به وضعیت پدیده کودکان کار گفت: قزوین از این نظر در میانه هرم کشوری قرار دارد.