صدقه پیامکی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
اعلام روش های فعال سازی صدقه پیامکی کمیته امداد برای مشترکان ایرانسل ۲۹ تیر ۱۳۹۹

اعلام روش های فعال سازی صدقه پیامکی کمیته امداد برای مشترکان ایرانسل

مشترکان ایرانسل برای راه اندازی مجدد صدقه پیامکی باید حساب «اعتبار خدمات مبتنی بر محتوا» را برای سیمکارت خود فعال کنند.

۳۰۶ میلیارد تومان صدقات برای نیازمندان جمع آوری شد ۲۴ دی ۱۳۹۸
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد اعلام کرد:

۳۰۶ میلیارد تومان صدقات برای نیازمندان جمع آوری شد

رشد ۲۵ درصدی جمع‌آوری صدقات از سوی کمیته امداد؛ مردم نیکوکار ایران در ۹ ماهه سال‌جاری ۳۰۶ میلیارد تومان صدقه برای نیازمندان پرداخت کرده‌اند.