صدور پروانه ساختمانی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
معافیت پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری برای مددجویان کمیته امداد ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد:

معافیت پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری برای مددجویان کمیته امداد

با اعلام وزارت کشور، مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری و دهیاری معاف شدند.