طرح همیاران امداد - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
طرح همیاران امداد در مدارس استان اصفهان اجرایی میشود ۱۶ آذر ۱۳۹۸
مدیر کل کمیته امداد اصفهان و مدیر آموزش و پرورش اصفهان

طرح همیاران امداد در مدارس استان اصفهان اجرایی میشود

طرح « همیاران امداد » با همکاری کمیته امداد و آموزش‌وپرورش استان برای آشنایی دانش آموزان با فرهنگ نوع‌ دوستی و احسان اجرا می‌شود.