عباس زراعت - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
کمک های خیرین در دانشگاه کاشان برای پیشبرد علم و پیشرفت کشور ۲۸ آذر ۱۳۹۸
رئیس دانشگاه کاشان:

کمک های خیرین در دانشگاه کاشان برای پیشبرد علم و پیشرفت کشور

رئیس دانشگاه کاشان از کمک خیرین در انجام طرح های «ارز صفر بودجه صفر»، تاسیس کرسی وقفی بین المللی، کمک 200 میلیارد ریالی خیرین و ... خبر داد.

دانشگاه کاشان در زمینه جذب خیرین دانشگاهی در کشور پیشتاز است ۱۴ مهر ۱۳۹۸
رئیس دانشگاه کاشان:

دانشگاه کاشان در زمینه جذب خیرین دانشگاهی در کشور پیشتاز است

رئیس دانشگاه کاشان با اشاره به الگوبرداری دیگر واحدهای دانشگاهی کشور از این واحد آموزش عالی در مورد خیرین گفت: دانشگاه کاشان در زمینه جذب خیرین دانشگاهی در کشور پیشتاز است.