علیرضا رزم حسینی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
خراسان رضوی ، مرکز خلق پول و ظرفیتهای فراوان اقتصادی ۲۱ آذر ۱۳۹۸
استاندار خراسان رضوی

خراسان رضوی ، مرکز خلق پول و ظرفیتهای فراوان اقتصادی

شرکتهای توانمند تحت عنوان معین اقتصادی، مسئولیت توانمندسازی شهرها و مناطق مشخصی را بر عهده گرفته‌اند این اقدام آسیب ناشی از تبعیض اقتصادی را کاهش می‌دهد.