عمده مشکل نیازمندان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
تامین هزینه های درمانی و تجهیزات پزشکی عمده مشکل نیازمندان است ۰۶ بهمن ۱۳۹۸
مدیرکل کمیته امداد استان فارس

تامین هزینه های درمانی و تجهیزات پزشکی عمده مشکل نیازمندان است

مدیرکل کمیته امداد استان فارس گفت: آنچه امروز مشکلات مددجویان کمیته امداد و نیازمندان را دوچندان کرده است؛ هزینه های زیاد درمانی و تجهیزات پزشکی است.