فراخوان عمومی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
طرح فراخوان نامه برای جهادگران سلامت ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
ستاد مردمی مدافعان سلامت

طرح فراخوان نامه برای جهادگران سلامت

از نامه هایتان که با خودکار یا مداد و روی هر نوع کاغد نوشته اید عکس بگیرید و برای صفحه ستاد مردمی بزرگداشت مدافعان سلامت بفرستید تا به دست جهادگران برسانند

فراخوان عمومی ارسال ایده درباره نقش‌آفرینی و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه ۰۸ دی ۱۳۹۸
پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر کرد؛

فراخوان عمومی ارسال ایده درباره نقش‌آفرینی و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه

پژوهشگاه قوه قضاییه در فراخوانی از عموم مردم، پژوهشگران، استادان و دانشجویان برای ارائه نظرات درباره نقش‌آفرینی و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه دعوت کرد