فرصت های شغلی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
استفاده از سربازان مددجوی آموزش دیده در فرصت های شغلی و شرکت های دانش بنیان ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
رئیس کمیته امداد تاکید کرد:

استفاده از سربازان مددجوی آموزش دیده در فرصت های شغلی و شرکت های دانش بنیان

رئیس کمیته امداد ضرورت استفاده از سربازان مددجوی متخصص و آموزش دیده در فرصت های شغلی و شرکت های دانش بنیان تاکید کرد و گفت: مهارت آموزی جوانان در طول خدمت سربازی نقش زیادی در ورود آنان به بازار کار دارد.