فریدون قربانی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
۱۲ هزار مددجوی کمیته امداد مستمری بگیر تامین اجتماعی شدند ۲۸ تیر ۱۳۹۹
با پرداخت حق بیمه اجتماعی از سوی کمیته امداد؛

۱۲ هزار مددجوی کمیته امداد مستمری بگیر تامین اجتماعی شدند

برنامه کمیته امداد افزایش خانواده های تحت پوشش بیمه اجتماعی به یک میلیون خانوار است

۲۵ هزار بسته بهداشتی پیشگیری از کرونا میان مددجویان کمیته امداد توزیع می شود ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، انجام شد

۲۵ هزار بسته بهداشتی پیشگیری از کرونا میان مددجویان کمیته امداد توزیع می شود

توزیع ۲۵ هزار بسته بهداشتی پیشگیری از کرونا میان مددجویان کمیته امداد با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، مراکز نیکوکاری و گروه های جهادی