فعالیت‌های غیرضروری - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
پرداخت ۶۳۰ میلیارد تومان مالیات / از فعالیت‌های غیرضروری خارج می‌شویم ۰۵ آذر ۱۳۹۸
در سال 97

پرداخت ۶۳۰ میلیارد تومان مالیات / از فعالیت‌های غیرضروری خارج می‌شویم

پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان بر خروج این بنیاد از فعالیت‌های غیرضروری تاکید کرد / بنیاد مستضعفان سال گذشته بیش از ۶۳۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است