قانون بودجه کشور - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
نیاز به پیش بینی منابع پایدار برای کمیته امداد در قانون بودجه کشور ۰۵ تیر ۱۳۹۹
رئیس کمیته امداد عنوان کرد:

نیاز به پیش بینی منابع پایدار برای کمیته امداد در قانون بودجه کشور

سال گذشته ۷۷ درصد اعتبارات کمیته امداد به این نهاد تخصیص یافته است. باید منابع پایدار برای کمیته امداد در قانون بودجه و برنامه توسعه کشور پیش‌بینی شود.