قرض الحسنه - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
وام قرض الحسنه ؛ همه بانک ها و موسساتی که تسهیلات قرض الحسنه می دهند + آموزش و شرایط ۱۵ مهر ۱۳۹۹
از کجا وام قرض الحسنه بگیریم

وام قرض الحسنه ؛ همه بانک ها و موسساتی که تسهیلات قرض الحسنه می دهند + آموزش و شرایط

قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی و یا حقوقی به قرض واگذار می نماید