قهرمان تکواندو جهان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
وقف باعث جلوگیری از شکاف طبقاتی در کشور می شود ۱۲ آبان ۱۳۹۸
یوسف کرمی قهرمان تکواندو جهان

وقف باعث جلوگیری از شکاف طبقاتی در کشور می شود

قهرمان تکواندو جهان : از طریق وقف می توان بسیاری از مشکلات اقتصادی و همچنین معضلات جامعه را حل کرد و یقینا وقف باعث جلوگیری از شکاف طبقاتی در کشور می شود.