مادران بارداد و شیرده - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
بهره مندی خانواده های دارای فرزندان ۳ قلو و بالاتر و مادران باردار و شیرده از خدمات کمیته امداد ۱۴ تیر ۱۳۹۹
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد:

بهره مندی خانواده های دارای فرزندان ۳ قلو و بالاتر و مادران باردار و شیرده از خدمات کمیته امداد

اضافه شدن خدمات جدید به جامعه هدف کمیته امداد ؛ خانواده‌های دارای فرزندان سه قلو و بالاتر از برخی خدمات کمیته امداد برخوردار می‌شوند.