مادران باردار و شیرده - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
قرارگیری ۴۵ هزار مادر باردار و شیرده تحت حمایت غذایی و سلامت کمیته امداد ۰۷ شهریور ۱۳۹۹
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد:

قرارگیری ۴۵ هزار مادر باردار و شیرده تحت حمایت غذایی و سلامت کمیته امداد

بیش ۴۵ هزار نفر در طرح حمایت از مادران باردار و شیرده و کودکان زیر ۶ سال تحت پوشش خدمات تغذیه و سلامت کمیته امداد قرار گرفتند.