مادران باردار - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
توزیع چهار میلیون سبد غذایی میان مادران باردار مناطق محروم کشور ۱۳ مهر ۱۳۹۸
معاون بنیاد مستضعفان خبر داد؛

توزیع چهار میلیون سبد غذایی میان مادران باردار مناطق محروم کشور

معاون بنیاد مستضعفان از توزیع بیش از چهار میلیون سبد غذایی برای مادران باردار مناطق محروم کشور خبر داد و گفت: اجرای این طرح موجب بهبود تغذیه مادران باردار و کاهش تولد نوزادان با وزن کمتر از ۲.۵ کیلوگرم در مناطق محروم کشور شده است.