ماسک سه لایه - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
پویش «نذر سلامت» شرکتهای دانش بنیان برای نذر ماسک در ایام عزاداری محرم ۰۱ شهریور ۱۳۹۹
حسین میرزایی مدیر پویش نذر سلامت شرکتهای دانش بنیان

پویش «نذر سلامت» شرکتهای دانش بنیان برای نذر ماسک در ایام عزاداری محرم

در پویش نذر سلامت، با استفاده از نذورات، ماسک سه لایه پرستاری استاندارد تهیه و با کمک هیئات و گروه های جهادی، در اختیار عزاداران حسینی قرار خواهد گرفت.