ماهواره نظامی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
اولین ماهواره نظامی ایران با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران

اولین ماهواره نظامی ایران با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت

اولین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران به نام نور توسط ماهواره بر ۳ مرحلهای قاصد توسط سپاه پاسداران با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت.