مایکل کرمر - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
برنده نوبل اقتصادی : دولت کنونی آمریکا مانع کاهش فقر جهانی است ۱۴ آبان ۱۳۹۸
آبیجیت بانرجی

برنده نوبل اقتصادی : دولت کنونی آمریکا مانع کاهش فقر جهانی است

« آبیجیت بانرجی » استاد دانشگاه MIT آمریکا و برنده نوبل اقتصاد با اشاره به اینکه فقر جهانی رو به کاهش بوده است، گفت: اقدامات دولت کنونی آمریکا روند کاهش فقر جهانی را کند کرده است.