متوفیان کرونا - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
دفن رایگان فوتی های بی بضاعت کرونایی و اجرایی شدن پویش رحمت در تبریز ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
شهردار تبریز خبر داد:

دفن رایگان فوتی های بی بضاعت کرونایی و اجرایی شدن پویش رحمت در تبریز

شهردار تبریز گفت: متوفیان بی بضاعت کرونایی در تبریز توسط شهرداری و به صورت رایگان دفن شده و اجباری برای پرداخت هزینه توسط آنان وجود ندارد.