مجتبی زارعی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
جنبش استادی کشور برای کمک به مشاغل خانگی زنان سرپرست خانوار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
با امضای تفاهم‌نامه میان کمیته امداد و بسیج اساتید انجام شد

جنبش استادی کشور برای کمک به مشاغل خانگی زنان سرپرست خانوار

با امضای تفاهمنامه میان کمیته امداد و سازمان بسیج اساتید کشور کمک های پویش استادی برای رفع مشکلات اشتغال خانگی زنان سرپرست خانوار به کمیته امداد اختصاص یافت