مجمع خیرین سلامت استان همدان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
مجمع خیرین سلامت استان همدان ۱۳۰۰ بیمار سخت درمان را تحت پوشش دارد ۰۶ آذر ۱۳۹۸
مسئول مشارکت های مردمی مجمع خیرین سلامت همدان:

مجمع خیرین سلامت استان همدان ۱۳۰۰ بیمار سخت درمان را تحت پوشش دارد

همدان - مسئول مشارکت های مردمی و امور مددکاری مجمع خیرین سلامت همدان گفت: در حال حاضر ۱۳۰۰ بیمار سخت درمان تحت پوشش مجمع سلامت استان همدان هستند.