مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
کتابخانه دانش آموز یک ظرفیت بزرگ فرهنگی برای شیراز ۲۹ مهر ۱۳۹۸
مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز

کتابخانه دانش آموز یک ظرفیت بزرگ فرهنگی برای شیراز

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند کتابخانه دانش آموز در شهر شیراز و استان فارس گفت: کتابخانه دانش‌آموز یک پتانسیل قوی برای یک پایتخت فرهنگی است به‌شرط آنکه نیازمندی‌های کتابخانه نیز برطرف شود.